close
دانلود آهنگ جدید
بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی

خرید بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی 


قیمت : 14000 تومان


برند : Miscellaneous


خرید پستی بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی 


قیمت بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی  


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی


   


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید. 


این کانکتور روش بسیار سریع و مناسبی برای اتصال بین دوسیم می باشد. رنگ قرمز این ابزار استاندارد جهانی بوده و ویژه سیم های سایز 1/25 ، 0/75 و 0/5 می باشد. شما با این رابط به سادگی می توانید دو سیم را بهم اتصال دهید بدین صورت که دو سیمی که قصد اتصال به یکدیگر را دارند درون رابط قرار داده و با انبردست قسمت فلزی را به درون رابط فشار دهید. با این کار قسمت فلزی به سادگی عایق سیمها را برش داده و با اتصال به سیمها ارتباط بین آن را برقرار میکند. در انتها می بایست قسمت آزاد رابط را که نقش قفل را ایفا میکند ببندید تا از عدم خروج کابلها از رابط اطمینان حاصل کنید.


 تصاویر بیشتر


 بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی
بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی
بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی


 


برای خرید و مشاهده جزئیات محصول کلیک نمایید.


 


 


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


فروشگاه


خرید بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18 22 بسته 20 عددی ارزان,بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18 22 بسته 20 عددی با قیمت ارزان, سبز بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18-22 بسته 20 عددی خرید بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18 22 بسته 20 عددی ارزان,بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18 22 بسته 20 عددی با قیمت ارزان, خرید بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18 22 بسته 20 عددی ارزان,بست اتصال سریع سیم مدل Quick Connector 18 22 بسته 20 عددی با قیمت ارزان,